• Naslovnica
  • Osnovni podaci o društvu Bicikli za sve

Bicikli za sve d.o.o.

Crnovrška 7
HR-10000 Zagreb

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod brojem MBS 081289565, OIB 08970318996, PDV ID HR08970318996.

Članovi društva: Robert Rigo. Temeljni kapital: 20.000 kn.

Transakcijski račun otvoren je kod Privredne banke Zagreb s brojem računa HR5123400091111054189.

Kontakt adresa e-pošte: kontakt@bicikli.hr.

Na vrh